Medline Complete baza podataka
Link za pretraživanje Medline baze podataka je:

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=10&sid=0e5ed636-8f81-4527-8bbc-f7f67a377a99%40sessionmgr104

Centralna univerzitetska biblioteka je za sve korisnike na Univerzitetu Crne Gore obezbijedila besplatan testni period za Medline Complete bazu podataka iz Ebsco kolekcije elektronskih publikacija.

Svi korisnici na Univerzitetu Crne Gore imaće probni pristup ovim bazama podataka do 31. 12. 2018, nakon čega će se obaviti analiza njihovog korišćenja.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.