Nova objava - 15.06.2021 10:29

Rezultati

Rezultati ispita iz organske hemije (popravni rok)

Tabela sa poenima nakon popravnog završnog ispita

rezultati popravnog završnog ispita

rezultati popravnog završnog ispita

Materijal za XII redovnu sjednicu Vijeća

Materijal za XI redovnu sjednicu vijeća

Materijal za 10. redovnu sjednicu Vijeća