Nova objava - 15.06.2021 10:29

Nova objava - 07.07.2022 13:10

Rezultati Ispita u junskom roku, osnovne i spec. studije

POENI - Završni popravni ispit

Rezultati ispita iz organske hemije (popravni rok)

Tabela sa poenima nakon popravnog završnog ispita

Materijal za XII redovnu sjednicu Vijeća

Materijal za XI redovnu sjednicu vijeća

Materijal za 10. redovnu sjednicu Vijeća