Studentski projekat Unboxing Music
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U subotu, 20. aprila, na Muzičkoj akademiji na Cetinju realizovan je projekat pod nazivom "Unboxing Music", čije autorstvo potpisuju studenti Anja Petričić (MA), Filip Miladinović (MA) i Sara Joksimović (FDU), uz mentorstvo profesorice dr Nine Perović, a u okviru predmeta Stručna praksa.

Projekat je zamišljen kao jedna vrsta muzičkog teatra, a bio je namijenjen učenicima srednjih muzičkih škola iz Podgorice i Tivta, kao i studentima sa ostalih umjetničkih akademija. Koncept projekta podrazumijevao je sprovođenje publike kroz istorijske epohe u muzici, od srednjeg vijeka do savremenog doba, u vidu instrumentalnih tačaka, poezije i naracije.  U osmišljavanju i procesu realizacije projekta, uspostavljena je saradnja sa studentima sa Fakulteta dramskih i likovnih umjetnosti, Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, kao i sa učenicima srednje likovne škole "Petar Lubarda” sa Cetinja. Ovaj projekat je za studente Muzičke akademije bio od izuzetnog značaja jer su iz cjelokupnog procesa, od pripreme do realizacije, stekli vrijedna iskustva. Timski rad, usavršavanje organizacionih vještina i izgradnja odnosa sa kolegama iz drugih umjetničkih oblasti, prepoznati su kao veoma važni segmenti za njihov lični i profesionalni razvoj.

Nina Perović, mentorka cjelokupnog projekta, istakla je da je posebno raduje da su studenti na ovaj način pokazali koliko su kreativni i odgovorni i na koji način se uzajamno podržavaju. “U čitavom projektu istakla bih važnost završne prezentacije koja je vezana za muziku XX i XXI vijeka, u okviru koje smo izveli i kompozicije Džona Kejdža i Pauline Oliveros, te da smo se uopšte sreli sa temom savremene muzike i našeg odnosa prema tome. Poseban šarm svemu dala je i glasovna poruka na ovu temu koleginice iz Zagreba, kompozitorke i muzikološkinje Helene Skljarov, te joj se ovom prilikom zahvaljujemo što je na neki način bila dio “Unboxing Music” projekta.”

Marija Gajić, studentkinja II godine master studija na studijskom program IU, ovog puta u ulozi menadžerke projekta, je izrazila zahvalnost čitavom organizacionom timu Akademije: dekanici prof. Tanji Krkeljić, prodekanici prof. Nataši Popović, ostalim profesorima kao i mentorki Nini Perović na raspoloženju da se projekat održi u prostorijama Akademije. “Znajući da je zgrada Akademije svakodnevno potpuno u funkciji izvođenja nastave izražavamo veliku zahvalnost što nam je celokupan prostor za naš projekat ustupljen nekoliko dana za pripremu. Takođe smo zahvalni i kolegi, saradniku Dušanu Obrenoviću koji je rado prihvatio naš poziv za saradnju i iskoordinisao kolege iz orkestra, spremio program i pokazao se kao veoma vešt dirigent.”

Anja Petričić, gitaristkinja sa treće godine osnovnih studija i jedna od autora projekta, akcenat stavlja na angažman studenata:” Posebno me je obradovao odziv studenata, jer smo pored onih koji redovno pohađaju predmet Stručna praksa, imali značajan broj studenata koji su nam se pridružili i svojim prisustvom omogućili realizaciju projekta, onako kako je zamišljeno. Raduje me činjenica da su kolege prepoznale važnost učešća u projektu koji je nastao studentskom incijativom i nadam se da je ovo prvi u nizu takvih projekata.”

“Zanimljivo je istaknuti da je ovo sigurno prvi put izvođenje muzičkog teatra na Cetinju, sjedištu umjetničkih fakulteta. Takođe, ovim smo pokazali da naša akademija prati aktuelne teme, u ovom slučaju muzički teatar, sa vodećim svjetskim centrima umjetnosti poput Berlina. Radom na ovom projektu, pored naše primarne djelatnosti – izvođaštva, imali smo mogućnost da bolje spoznamo šta zapravo predstavlja i zahtjeva jedan muzički projekat, a to je razmjena ideja i iskustava, organizacione sposobnosti, timski rad, širenje mreže kontakata sa drugim značajnim institucijama (FDU, FLU, Fakultet književnosti, Ministarstvo kulture, Srednje muzičke škole na nivou države), formiranje samog projekta fizički, u pisanoj formi i na kraju njegova realizacija. Istakao bih da je meni lično veoma prijao rad na renesansnom djelu Klaudija Monteverdija, u okviru kamernog ansambla, kao i ideja da ciljna publika budu učenici srednjih muzičkih škola koji su imali priliku da se na jedan drugačiji način upoznaju sa našom institucijom i da ih upravo mi, studenti, zainteresujemo da svoje dalje muzičko obrazovanje i usavršavanje nastave upravo na našoj akademiji. Ovaj projekat je kvalitetan temelj za dalju razradu muzičkih projekata na MA na Cetinju” – izjavio je violončelista Branislav Proročić, student treće godine.

Posebnu zahvalnost autori projekta i mentorka uputili su Filipu Ćukoviću, studentu francuskog jezika na Filološkom fakultetu u Nikšiću, koji se prihvatio uloge interpretatora jednog dijela poezije, kao i veoma zahtjevne uloge naratora vodeći publiku kroz čitav proces, kao i Sofiji Lopičić (FCJK), Damjanu Stanojeviću (učenik osnovne škole Njegoš sa Cetinja) i Mileni Drašković (MA) na sjajnim interpretacijama poezije Cvetajeve, Remboa i drugih.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.