Muzička akademija, 16.04.2018

O simpozijumuMuzička akademija Univerziteta Crne Gore organizuje Prvi međunarodni simpozijum iz oblasti muzičke pedagogije (SIMPED) pod nazivom: Muzička pedagogija- izazov, inspiracija, kreacija. Simpozijum će biti održan u crnogorskoj prijestonici  od 24. do 27. maja 2018. godine.

Programski odbor, pored prof. Bojana Martinovića, dekana Muzičke akademije, doc. dr Vedrane Marković i prof. mr Jelene Martinović Bogojević, čine: red. prof. dr Ivana Drobni (FMU Beograd), vanr. prof. dr Branka Rotar Pance (Akademija za glasbo, Ljubljana), doc. dr Sabina Vidulin (Muzička akademija u Puli) i prof. dr Gabrijela Karin Konkol (Muzička akademija u Gdanjsku, Poljska). Među članovima Programskog odbora su i Nacionalni koordinatori (Crna Gora, Slovenija, Hrvatska i Poljska) Evropske asocijacije za muziku u školama /European Association for Music in Schools (EAS). Cilj simpozijuma je da okupi stručnjake iz muzičke pedagogije, otvori mogućnosti za buduću saradnju ali, prije svega, da pruži nastavnicima muzike i studentima priliku da prošire svoja znanja u cilju permanentnog obrazovanja i usavršavanja. Pozivno pismo i Aplikacioni formular možete preuzeti na sajtu MA.Poziv je upućen svim muzičkim pedagozima u Crnoj Gori, regionu i evropskim zemljama. 

S radošću i nestrpljenjem očekujemo naš susret u slavu novih izazova, inspiracije, kreacije i muzike kojom nadahnjujemo svoje učenike i od njih bivamo nadahnuti.

 

Dobrodošli!