Elektrotehnički fakultet, 17.12.2020

Видео предавања 17.дец, распоред до краја курса
небинарни кодови, кодови за корекцију већег броја погрешки
https://youtu.be/Lb-ENpCBc0M

хардвер за кодирање (други тип), исправљање грешака путем полинома, циклични кодови (12.дец 2020) https://youtu.be/F897r6rC2Zo
блок кодови путем матричног и полиномијалног рачуна (10.дец 2020):
https://youtu.be/h_zyQwrhmfU

увод у блок кодове (03.дец 2020)
https://youtu.be/SqMMsZbi0ug

 
24.дец одбране семинарских (10 минута за студента и 5 минута за питања) (онлајн)
11.15 Јаредић
11.30 па надаље предавања и вјежбе

26.дец (субота) одбране семинарских 10 минута за студента и 5 минута за питања) (онлајн)
10.30 Кривокапић
10.45 Клица/Аковић
11.00 Добровић
11.15 Лазаревић/Лазаревић
Ако има неко ко није уписан нека се јави предметном наставнику
11.30 па надаље предавања и вјежбе

Планирани термин поправног колоквијума је 11.01.2021 у 11.30ч.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

Broj posjeta : 71