BIO-ICT Centar na najvećem svjetskom događaju posvećenom 5G tehnologiji “5G Week” u Berlinu
BIO-ICT Centar na najvećem svjetskom događaju posvećenom 5G tehnologiji “5G Week” u Berlinu

Tim BIO-ICT Centra izvrsnosti učestvovao na  najvećem svjetskom događaju posvećenom 5G tehnologiji  “5G Week”, od 06. do 11. novembra 2017. godine u Berlinu, Njemačka.

5G Week  je najznačajniji i najveći događaj posvećen 5G tehnologiji u 2017. godini koji je u organizaciji Fraunhofer Fokus Instituta okupio preko 1000 eksperata iz oblasti: nauke, istraživanja, inovacija i industrije.

Ovaj događaj je izvrsna pirlika za promociju BIO-ICT Centra izvrsnosti i njegove istraživačke, razvojne i inovativne platfome, širenje partnerstava sa renomiranim naučno-istraživačkim ustanovama i visokotehnološkim kompanijama  u cilju pronalaženja novih mogućnosti finansiranja za uspostavljanje novih konzorcijuma za pripremu predloga projekata na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou.

5G Week obuhvata nekoliko paralelnih skupova kao što su: IEEE NFV-SDN konferencija, Edge Computing Forum, Industrijski IoT Forum i Fokus Fuseco Forum.  IEEE NFV-SDN konferencija se održava po treći put i najveći je godišnji događaj posvećen tehnologijama virtuelizacije mrežnih funkcija i softverski definisanim mrežama koji predstavljaju osnovu za realizaciju jezgra 5G mreže. Edge Computing Forum je bio prilika da se sretnu ključni akteri tehnološke revolucije koja se dešava pomjeranjem obrade masivne količine podataka prema ivici mreže, odnosno bliže korisniku. Pregled trenutnog stanja tehnologije, dostignutog nivoa standardizacije i presjek otvorenih pitanja u oblasti modernih instrukcijskih komunikacija na koje odgovore treba da pronađe naučna zajednica bili su tema Industrijskog IoT Foruma. Na šestom Fokus Fuseco Forumu predstavljena su dostignuća u razvoju pristupne mreže, jezgra, aplikacija i servisa 5G tehnologije.

Predstavnici BIO-ICT projekta su u direktnoj komunikaciji sa ekspertima pristunim na skupu predstavili LiveGate IoT platformu, SDN testbed i IoT testbed. Ove platforme i testbedovi imaju veliki potencijal za uvezivanje za sličnim inicijativama na međunarodnom nivou u cilju daljeg povećanja kvaliteta naučno-istraživačkog rada, pokretanja saradnje sa viskotehnološkim kompanijama na planu inovacija i uključivanja crnogorske naučno-istraživačke zajednice u vodeće Evropske projekte iz okvira H2020 programa.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.