Elektrotehnički fakultet

Nova objava - 01.07.2021 11:02
Popravni završni ispit će se održati u ponedjeljak, 5. jula, u sali 106.

Studenti smjera ETR počinju sa radom u 12 časova.

Studenti smjera EA počinju sa radom u 14 časova.

Broj posjeta : 311