Elektrotehnički fakultet, 07.12.2020

Termin treće lab. vježbe - NOVONa zahtjev studenata, zbog preklapanja sa predmetom sa druge godine studija, treća lab. vježba će početi u 15h umjesto u 14h kako je ranije najavljeno.

 

Broj posjeta : 766