Elektrotehnički fakultet

teorema o prirastaju količine kretanja i momenta količine kretanja
Dokumenti

Broj posjeta : 224