Elektrotehnički fakultet

Pregled radova
Pregled radova ce biti omogucen 27.06. u 10h nakon popravnog zavrsnog ispita. Nakon popravnog zavrsnog ispita ce biti istaknuta korigovana tabela sa ukupnim brojem poena.