Elektrotehnički fakultet, 19.07.2020

Termin popravnog završnog ispitaPopravni ispit iz SAU-a biće održan 20.07.2020. godine, u salama L2 i L3, sa početkom u 14.00h.

Na ispit je potrebno donijeti papir sa logaritamskom raspodjelom.

Broj posjeta : 3421