Elektrotehnički fakultet, 01.10.2019

Obavještenje za studente koji studiraju po starom nastavnom planu i programuStudenti koji SAU polažu u V semestru nastavu mogu pratiti petkom, zajedno sa studentima sa odsjeka Energetika i automatika (TSAU).

Materijali sa predavanja, vježbi i domaći zadaci su dostupni na:

http://moodle.ac.me.

Pristupna šifra kursa je TSAU2019.

Broj posjeta : 945