Elektrotehnički fakultet

Završni ispit
Završni ispit će se održati u utorak 02.02.2021. godine u sali L2 sa početkom u 13h. 

Broj posjeta : 136