Elektrotehnički fakultet, 02.04.2020

Nastavni materijal i on-line nastavaPored nastavnog materijala, na Moodle platformi (https://dl.ucg.ac.me/course/view.php?id=336 ) dostupan je i link za pristup on-line predavanjima.

Broj posjeta : 161