Elektrotehnički fakultet

Termin kolokvijuma
Kolokvijum iz Računarskih mreža i komunikacija će biti održan u srijedu, 12. maja 2021. godine.

Precizan termin početka kolokvijuma će biti naknadno objavljen.

Broj posjeta : 43