Elektrotehnički fakultet

Precizan termin održavanja popravnog kolokvijuma
Popravni kolokvjium iz Računarskih mreža i komunikacija će biti održan u srijedu, 26. maja, u sali 308 (treći sprat), sa početkom u 08.15h.

Broj posjeta : 60