Ekonomski fakultet, 10.02.2021

Obavještenje o organizaciji nastave u ljetnjem semestru 2020/2021. godine za studente I godineX

Dragi studenti,

prema Akademskom kalendaru, nastava u ljetnjem semestru počinje u ponedeljak 15.02.2021. godine. S obzirom na epidemiološku situaciju nastavu organizujemo kombinovanom metodom. To znači obaveznu organizaciju predavanja on line (na daljinu) sa stalnim ili povremenim dolascima studenata u malim grupama, radi obavljanja vježbi, konsultacija i provjere znanja.

Tokom ovog semestra, studenti akademskih studija Ekonomije pratiće nastavu iz pet predmeta: Ekonomija firme, Statistika, Biznis, Osnove menadžmenta i Nacionalna ekonomija. Studenti Primijenjenih studija menadžmenta će pratiti nastavu iz predmeta: Biznis statistika, Osnove marketinga, Osnove menadžmenta, Biznis i Poslovno parvo.

Naglašavamo da ćete nastavu pratiti isključivo on line, preko DL platforme Univerziteta Crne Gore (https://dl.ucg.ac.me/), a nakon sagledavanja epidemiološke situacije, profesori će organizovati i pozivati studente da povremeno dolaze na fakultet u manjim grupama, prema rasporedu koji utvrdi sam profesor, a u okviru termina koji su predviđeni zvaničnim rasporedom časova. Raspored časova možete pogledati na sajtu fakulteta (https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1226/objava/87725-rasporedi-nastave-za-osnovne-studije-ljetnji-semestar-studijske-2020-21-godine).

Profesori i saradnici koji će izvoditi pomenute predmete su obavezni da vas informišu o svim detaljima vezanim za njihove predmete (šta ćete izučavati, na koji način ćete polagati ispit, koja je potrebna literatura i sl). Za informisanje studenata koristi se sajt Fakulteta, odnosno zvanična web stranica fakulteta.

Želimo vam srećan i uspješan nastavak studiranja!

Dokumenti

Broj posjeta : 668