Ekonomski fakultet, 10.02.2021

Obavještenje o organizaciji nastave u ljetnjem semestru 2020/2021. godine za studente specijalističkih studijaX

Dragi studenti,

prema Akademskom kalendaru, nastava u ljetnjem semestru počinje u ponedeljak 15.02.2021. godine. S obzirom na epidemiološku situaciju nastavu organizujemo kombinovanom metodom. To znači obaveznu organizaciju predavanja on line (na daljinu) sa stalnim ili povremenim dolascima studenata u malim grupama, radi obavljanja vježbi, konsultacija i provjere znanja.

Naglašavamo da ćete nastavu pratiti isključivo on line, preko DL platforme Univerziteta Crne Gore (https://dl.ucg.ac.me/), a nakon sagledavanja epidemiološke situacije, profesori će organizovati i pozivati studente da povremeno dolaze na fakultet u manjim grupama, prema rasporedu koji utvrdi sam profesor, a u okviru termina koji su predviđeni zvaničnim rasporedom časova. Raspored časova možete pogledati na sajtu fakulteta (https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1226/objava/87725-rasporedi-nastave-za-osnovne-studije-ljetnji-semestar-studijske-2020-21-godine).

Takođe, kao i do sada, pratite sve informacije koje se objavljuju na sajtu fakulteta, a koje se odnose na predmete koje ste prijavili za ovu studijsku godinu.

Želimo vam srećan i uspješan nastavak studiranja!

Dokumenti

Broj posjeta : 152