Ekonomski fakultet

Profesorica Ekonomskog fakulteta Maja Baćović dobitnica priznanja Univerziteta Crne Gore
Profesorica Ekonomskog fakulteta Maja Baćović  dobitnica priznanja Univerziteta Crne Gore

Profesorica Ekonomskog fakulteta prof. dr Maja Baćović dobitnica je Priznanja Univerziteta Crne Gore (UCG) za postignute rezultate i doprinose razvoju naučnoistraživačkog, umjetničkog i stručnog rada. Za priznanje kaže da znači utoliko više kada se ostvari u uslovima sve intenzivnije istraživačke aktivnosti na Ekonomskom fakultetu UCG.

„Iako je primarni motiv naučnog rada istraživačka radoznalost i želja za sticanjem novih znanja, dobijeno priznanje je značajno zbog prepoznavanja ne samo pojedinačnih napora i rezultata pojedinaca, već i ukupno promocije nauke, istraživanja i znanja u Crnoj Gori“, komentariše profesorica Baćović.

Ona je iskazala zahvalnost Vijeću Ekonomskog fakulteta na predlogu, i rektoru UCG prof. dr Vladimiru Božoviću na dodjeli priznanja, a posebnu zahvalnost i članovima istraživačkih timova sa kojima je sarađivala na istraživanjima čiji rezultati su objavljeni u renomiranim međunarodnim časopisima.

Ona ističe nekoliko istraživanja značajnih za razvoj ekonomske analize u Crnoj Gori, među kojima i  istraživanje objavljeno u časopisu “Argumenta Oeconomica”.

„Pored kvantifikacije rasta faktorske produktivnosti u Crnoj Gori i zemljama Balkana, ovo istraživanje ukazuje upravo na značaj rasta produktivnosti proizvodnih faktora na ekonomski rast“,  navodi profesorica Baćović.

Značajno je, dodaje, i istraživanje o faktorima koji utiču na priliv stranih direktnih investicija u zemljama Zapadnog Balkana, objavljeno u britanskom časopisu “Journal of Balkan and Near Eastern studies”, a koje ukazuje na značaj rasta produktivnosti za investicionu atraktivnost.

„Bavili smo se i istraživanjem značaja kvaliteta obrazovanja i podspješivanja STEM obrazovanja za ekonomski  rast, čiji rezultati su objavljeni u Journal of the Knowledge Economy (Njemačka). Kvalitet obrazovanja i STEM obrazovanje ključni su faktori intenziviranja inovacionih i naučnoistraživačkih aktivnosti u zemlji, što je sve preduslov stabilnog ekonomskog rasta“, objašnjava Baćović.

Rezultate istraživanja ekonomskog razvoja Crne Gore tokom XX vijeka, značajno za razumijevanje dugoročnih razvojnih procesa u Crnoj Gori, objavio je ugledni britanski časopis “Southeast Europe and Black Sea Studies”.

„Smatram značajnim što je Crna Gora predstavljena u trotomnoj monografiji koju izdaje renomirani holandski izdavač “Brill”, posvećenoj socijalnim politikama na Balkanu. U ovoj monografiji obrađen je penzioni sistem Crne Gore i izazovi sa kojima se i penzioni sistem i fiskalna politika suočavaju u XXI vijeku, a koji su posledica demografskog starenja stanovništva“, navodi profesorica Baćović jedan od radova koji su obilježili 2021. godinu.

U prethodnom periodu pripremljena je monografija koju objavljuje Univerzitet Crne Gore: “Ekonomija Crne Gore od 2006. do 2016. godine”. Riječ je o istraživanju posvećenom ekonomskom životu Crne Gore tokom prve decenije nezavisnosti.

„U narednoj godini planiram rad na novoj monografiji, koja će biti posvećena ekonomskom razvoju Crne Gore u periodu nakon završetka Drugog Svjetskog rata do danas. Ovo istraživanje omogućiće komparaciju ekonomskih performansi Crne Gore u različitim ekonomskim sistemima i različitim političkim uređenjima. Dio istraživanja na ovu temu biće objavljen početkom 2022. godine u časopisima Eastern European Economics (SAD) i European Journal of Sustainable Development (Italija), koja se odnose na determinante konvergencije dohotka među zemljama bivše SFRJ i razvoj industrije u Crnoj Gori nakon II svjetskog rata“, najavljuje profesorica Baćović.

Medijske objave:

https://www.in4s.net/profesorica-ekonomskog-fakulteta-maja-bacovic-dobitnica-priznanja-univerziteta-crne-gore/

https://www.cdm.me/drustvo/profesorica-ekonomskog-fakulteta-maja-bacovic-dobitnica-priznanja-univerziteta-crne-gore/

 

Broj posjeta : 575

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.