Ekonomski fakultet, 14.09.2019

Na specijalističkim primijenjenim studijama Ekonomskog fakulteta UCG 100 mjestaNa Ekonomskom fakultetu, na postdiplomskim specijalističkim primijenjenim studijama, u Podgorici,  ima mjesta za 100 kandidata.

Prodekan za nastavu Ekonomskog fakulteta dr Zdenka Dragašević navodi da je riječ o samofinansirajućim mjestima, a školarina za  specijalističke primijenjene studije iznosi 1000 eura po semestru.

“Prilikom upisa na postdiplomske specijalističke primijenjene studije, student može da bira jedan od dva smjera: Menadžment ljudskih resursa ili Menadžment javnog sektora. U prvom semestru očekuju ih obavezni zajednički predmeti, dok se u drugom semestru dijele na dva navedena usmjerenja”, objašnjava Dragašević.

Nakon što student završi specijalističke primijenjene studije moći će, dodaje ona, da nova proizvodna i tehnološka rješenja adekvatno primijeni u organizaciji u kojoj je zaposlen.

“TakođImagee, biće u mogućnosti da razvije sposobnosti za analizu i primjenu savremenih domaćih i međunarodnih poreskih i drugih regulatornih rješenja koja opredjeljuju poslovanje savremenih preduzeća”, dodaje Dragašević.

Ona ukazuje da je godinama unazad primjetan porast broja studenata koji nakon završetka osnovnih, nastavljaju specijalističke primijenjene studije na našem Fakultetu.

“Vjerujemo da je razlog upravo kvalitet i praktična primjenljivost stečenih znanja, ali i prilika da prisustvuju predavanjima gostujućih stručnjaka iz različitih oblasti i tako budu u toku sa novitetima u oblasti za koju se školuju. Takođe, na raspolaganju su im i brojni programi mobilnosti namijenjeni studentima postdiplomskih studija”, navodi Dragašević.

 

PRAVO PRIJAVE

Pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske specijalističke primijenjene studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita. Izuzetno, za lica sa invaliditetom primjenjuje se princip afirmativne akcije.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi, u skladu sa prosječnom ocjenom na osnovnim studijama, nakon sprovedenog postupka rangiranja.

 

http://www.antenam.net/drustvo/podgorica/132748-stotinu-mjesta-na-specijalistickim-primijenjenim-studijama-ekonomskog-fakulteta-ucg

https://www.cdm.me/drustvo/na-ekonomskom-fakultetu-100-mjesta-za-specijalisticke-studije/

 

Broj posjeta : 1165