Ekonomski fakultet, 07.05.2020

Dekan Milović: Virtuelne učionice Ekonomskog fakulteta izuzetno posjećene, studente čekaju renovirane saleEkonomski fakultet Univerziteta Crne Gore je spreman da odgovori na zahtjeve organizovanja završnih ispita čim se za to steknu uslovi, odnosno čim dobijemo informaciju od nadležnih organa da studenti mogu da se vrate u učionice, kazao je dekan ovog fakulteta prof. dr Nikola Milović.

On je dodao da će, s obzirom na odluku Senata UCG o organizovanju završnih ispita i predispitnih provjera znanja studenata, jedan broj profesora organizovati polaganje predispitnih obaveza onlajn, preko Zoom i Moodle aplikacija.

Imajući u vidu karakter studija Ekonomskog fakulteta, dekan Milović navodi da predispitna provjera znanja na većini predmeta može, u određenom stepenu, biti sprovedena onlajn, shodno poštovanju aktuelnih mjera.

„U skladu sa prirodom svog predmeta, naši profesori i saradnici određuju zadatke i biraju najbolji oblik za provjeru znanja studenata kako bi se postigao visok stepen vjerodostojnosti njihovih odgovora u skladu sa akademskim integritetom“, kazao je Milović.Image

Kod većine predmeta, dodaje, predispitne obaveze čine 50% gradiva koje je predviđeno silabusom predmeta, mada taj procenat varira u zavisnosti od prirode predmeta.

Nastava se na ovom fakultetu preselila u virtuelnu učionicu nakon izrečenih mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

„S obzirom na to da su na početku semestra studenti bili upoznati sa materijom koju će izučavati na svakom pojedinačnom predmetu i obaveznom literaturom, nije bilo zahtjevno nastaviti proces putem onlajn predavanja uz nastavni materijal koji se svakodnevno objavljuje na sajtu Ekonomskog fakulteta, u okviru svakog pojedinačnog predmeta.  Izuzetno smo zadovoljni načinom na koji je održan kontinuitet nastavnog procesa kao i angažovanjem našeg nastavnog kadra, ali i odgovorom naših studenata na to. Na svim studijskim programima, gotovo 90% nastavnog materijala se realizuje preko Zoom i Moodle patformi“, kazao je dekan Milović.

Virtuelne učionice Ekonomskog fakulteta su tokom prethodnog perioda bile izuzetno posjećene i ono što ih je posebno obilježilo jeste interaktivnost.  Milović ističe da se često dešavalo da  pojedina predavanja poprime oblik prave debate.

 „S obzirom na stepen njihove involviranosti, kao i na ažurnost u odgovaranju na zadatke koje su im postavljali predavači, uvjereni smo da će sa uspjehom proći predispitne provjere znanja, a zatim i ispite", dodao je dekan Milović.

On je posebno istakao da je, usljed situacije izazvane globalnom pandemijom virusom Covid 19, ovo vrijeme iskorišćeno za dodatno poboljšanje uslova za izvođenje nastave na Ekonomskom fakultetu.

„Uspjeli smo da najvećoj sali na Ekonomskom fakultetu koja ima više od 270 mjesta, amfitetaru „Montenego“ damo novo ruho. Osim estetskih izmjena - brendiranja sale koje joj je dalo novi vizuelni identitet, promijenjene su klupe i unaprijeđen sistem za klimatizaciju kako bi vrijeme provedeno u sali bilo prijatnije i za studente i za predavače“, kazao je Milović.

On je podsjeImagetio da su u prethodne tri godine u svim salama postavljene multimedijalne table koje odgovaraju obrazovnim potrebama savremenog studenta, instalirani su all in one računari, a obnovljeno je i ozvučenje.

Renovirane su i Profesorska sala za sjednice Vijeća, organizovanje rada komisija i sastanaka. U amfiteatru Montenegro i sali Mediteran, sa najvećim brojem mjesta za održavanje nastave, instalirani su novi laserski projektori koji će omogućiti projekciju prezentacija sa najboljom vidljivošću i kvalitetom slike. Sala Milenijum, najsavremenija računarska sala na Ekonomskom fakultetu, posjeduje i interaktivnu tablu za održavanje nastave.

„Tokom 2019. godine, postojeća kompjuterska sala Horizont u potpunosti je renovirana i opremljena savremenom opremom potrebnom za izvođenje nastave a dobila je novo ime: Sala 31. maj“, naveo je dekan Milović.

Predstojećeg 31.maja Ekonomski fakultet bilježi jubilarnih 60 godina.

“To će biti prilika da se podsjetimo svih događaja u njegovom razvoju, kao i izuzetenih pojedinaca koji su u ulozi dekana, profesora, studenata, gostujućih predavača ili prijatelja Fakulteta doprinijeli njegovom imidžu najbolje crnogorske visokoškolske ustanove za obrazovanje ekonomista i menadžera. Tokom dugih šest decenija, sa razvojem crnogorske države i društva razvijao se i Ekonomski fakultet i uspješno odgovarao izazovima vremena. Tako smo i ovog puta na efikasan i pravovremen način odgovorili na izazov koji je pred sve nas postavila globalna pandemija izazvana virusom COVID 19, u najboljem interesu naših studenata”, istakao je dekan Milović.

Broj posjeta : 1340