Metalurško-tehnološki fakultet

Sve više zainteresovanih srednjoškolaca za Metalurško-tehnološki fakultet
Na akreditovanim studijama Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore postoje tri studijska programa, akademski studijski programi Metalurgija i materijali i Hemijska tehnologija i primijenjeni studijski program Zaštita životne sredine.

Prethodnih godina, interesovanje srednjoškolaca za upis na Metalurško-tehnološki fakultet je bilo veliko, posebno na studijske programe Hemijska tehnologija i Zaštita životne sredine.

Srednjoškolci koji odluče da studiraju na Metalurško-tehnološkom fakultetu znanje mogu steći u oblastima metalurgije, materijala, hemijske tehnologije i zaštite životne sredine.

Vijeće MTF-a je utvrdilo predlog broja studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na MTF, za studijsku 2021/22. godinu: 35 na studijski program Metalurgija i materijali,  35 na studijski program Hemijska tehnologija, a na studijski program Zaštita životne sredine 45.

Ovdje treba istaći da prema važećem Pravilniku  o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, na akreditovane studijske programe Metalurško-tehnološkog fakulteta mogu konkurisati za upis učenici koji su završili obrazovni program gimnazije i druge obrazovne programe, u četvorogodišnjem trajanju, koji su izjednačeni sa programom opšte gimnazije u skladu sa Zakonom, bez polaganja prijemnog ispita. Upis na akreditovane studijske programe Metalurško-tehnološkog fakulteta, vrši se u statusu studenta koji se finansira iz budžeta. Takođe, i strani državljani imaju pravo upisa na naše studijske programe pod istim uslovima kao i crnogorski državljani, odnosno i studenti koji nisu crnogorski državljani mogu upisati studije u statusu budžetskog studenta.

Nastava na MTF-u se realizuje teorijski i praktično. Studenti osnovnih studija u završnom semestru obavljaju stručnu praksu u javnim ili privatnim  ustanovama/firmama gdje stiču dodatna znanja, kao nadogradnja laboratorijskim vježbama na Fakultetu.

U toku studija naši studenti učestvuju i u međunarodnoj razmjeni

Studijski programi  na MTF-u su prilagođeni potrebama privrede i usaglašeni sa svjetskim trendovima, tako da omogućavaju zapošljavanje u zemlji i inostranstvu. Naši studenti kad završe neki od studijskih programa mogu da rade u KAP-u, Centru za ekotoksikološka istraživanja (CETI), Institutu za javno zdravlje, Forenzičkom centru, Vodovodu i kanalizaciji, Inpeku, Hidrometeorološkom zavodu, Toščeliku (Nikšić), Plantažama, Agenciji za zaštitu životne sredine,  Pivari Trebjesa (Nikšić), Daido Metal Kotor, Hemomontu, POLIEX (Berane), Fab Live, srednjim stručnim školama, javnim ustanovama iz sektora inspekcijskih poslova u oblastima bliskim ovim profesijama, itd.

Metalurško-tehnološki fakultet je prethodnih godina promovisao svoje studijske programe druženjem sa učenicima završnih razreda srednjih škola.

Ove godine se sve informacije o mogućnostima studiranja na nekom od studijskih programa na našem Fakultetu mogu naći na sajtu Metalurško-tehnološkog fakulteta i na našim profilima i društvenim mrežama.

Korisni linkovi:

Novo izdanje informatora UCG namijenjenog maturantima 

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore 

Dokumenti

Broj posjeta : 713

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.