Metalurško-tehnološki fakultet

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA (dvogodišnji)
Mole se studenti master studija, upisani st. 2020/21. godine, na neki od tri studijska programa Metalurško-tehnološkog fakulteta, a koji su prethodno zavrsili specijalisticke studije u obimu od 60ECTS ili druge studije u ukupnom trajanju jednog ciklusa od 240ECTS, da Studentskoj službi  Fakulteta podnesu zahtjev za priznavanje ispita i usklađivanje sa Nastavnim planom i programom master studija.

Uz zahtjev za priznavanje ispita , student mora priloziti uvjerenje o polozenim ispitima sa specijalistickih studija (60ECTS) ili drugih studija u trajanju jednog ciklusa od 240ECTS.

Nakon podnešenog zahtjeva, komisije za ekvivalenciju će odraditi rjesenja za priznavanje ispita na prvoj godini master studija koji su u istom ili slicnom obimu ili obliku položeni na specijalistickim studijama obima 60 ECTS ili drugih studija obima 240ECTS.

Zahtjevi se mogu podnijeti u periodu 09-13. 11. 2020. godine.

Prof. dr Mira Vukčević, dekan

Dokumenti

Broj posjeta : 403