ESPRESSIVO
Vladimir Viardo

Vladimir Viardo

Alexandar Rudin

Alexandar Rudin

Polina Osetinskaya

Polina Osetinskaya

Denis Shapovalov

Denis Shapovalov

Alexei Lubimov

Alexei Lubimov

Jaroslav Nadrzicky

Jaroslav Nadrzicky

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Espressivo je festival umjetničke muzike, koji se već deset godina, svake godine organizuje u prijestonici kao doprinos razvoju kulture i muzičkog života na Cetinju. Razvija se kao festival koji je fokusiran na vrhunske interpretacije umjetničke muzike, ali i na stvaranje novih konteksta u kojima se umjetnička muzika može konzumirati, praviti, slušati, prezentovati.

Cilj projekta je Festival koji će svojim vrhunskim programom u toku svoga trajanja obuhvatiti raznovrsne segmente muzičkog stvaranja i interpretacije kao i stvaranje ambijenta za razmjenu i komunikaciju unutar muzičke zajednice, na Cetinju, time i u crnogorskom muzičkom životu. Obuhvaćeni su svi segmenti muzičke tradicije, od interpretacije stare muzike, do nove muzike Crne Gore i regiona.

Ovogodišnji Espressivo nastavlja i još dublje elaborira ono što se pokazalo kao uspješan koncept prethodnih godina, u kojima je Espressivo rastao,iz godine u godinu, kao sve relevantija manifestacija prepoznata od brojnih stručnjaka iz prakse. Kao veoma relevantno mjesto na kome se koncentrišu vrhunski dometi muzičke izvođačke prakse i muzičke produkcije Muzička akademija je proteklih godina bila stožer muzičkih dešavanja na Cetinju, tako da je iz toga proistekla vrhunska ideja da se na Cetinju, gradu crnogorske kulture i istorije organizuje ovakav festival, kao doprinos razvoju kulture, umjetnosti pa i obrazovanju.

Cilj projekta je Festival koji će svojim vrhunskim programom u toku svoga trajanja obuhvatiti raznovrsne segmente muzičkog stvaranja i interpretacije kao i stvaranje ambijenta za razmjenu i komunikaciju unutar muzičke zajednice, na Cetinju, time i u crnogorskom muzičkom životu. Obuhvaćeni su svi segmenti muzičke tradicije, od interpretacije stare muzike, do nove muzike Crne Gore i regiona. Festival Espressivo je festival visokih umjetničkih dometa koji od početka brižljivo njeguje kvalitet svojih programa. No i pored toga, iz godinu vidan je njegov snažni uticaj na ukupnu klimu na crnogorskoj muzičkoj sceni. Isto tako, dosadašnja izdanja pokazala su uspon i razvoj njegovih direktnih i indirektnih uticaja na javni, kulturni život Crne Gore. Time je još upadljivija njegova važnost za ukupnu kulturnu scenu crnogorske prijestonice. Njegov značaj je višestruk i tiče se takođe važnosti koju on ima za ambijent koji umjetničke akademije na cetinju isijavaju, u interakciji sa zajednicom, kao i u interakciji sa svijetom. U takvoj interakciji Espressivo iz godine u godinu pokazuje kako tokom njegovog održavanja ostvaruje, razvija i njeguje posebna atmosfera razmjene između vrhunskih crnogorskih, evropskih i svjetskih umjetnika koji na njemu razmjenjuju svoje umjetničke energije, već i uticaj te zgusnute količine kvalitetnih koncerata na umjetničku klimu i crnogorski umjetnički život. Espressivo je u širenju ove mreže aktivnosti proširio svoje domene i prama interdisciplinarnosti, multimedijalnosti, kroz brojne umjetničke događaje koji su predstavljali uspješno sezanje za ostalim, muzici bliskim ili dopunjujućim aktivnostima. Espressivo iz godine u godinu jača i potrebu da se obuhvate oba glavna toka muzičke „produkcije“: i izvođaštvo i stvaranje nove muzike. Predstavljanje nove muzike crnogorskih kompozitora iz godine u godinu predstavlja prijatan konceptualni imperativ za Espressivo, koji Espressivo sa uspjehom prezentuje publici kroz raznovrsnost ali i kvalitet ovih programa. I izvođaštvo stare i stvaranje nove muzike, kako crnogorskih kompozitora i izvođača, tako i njihove komunikacije sa recentnim tokovima muzike regiona i Evrope. Time je Espressivo i primalac i emiter, i distributer, medij za suočavanje nas sa svojim vlastitim dometima, ali i kanal kroz koji najbolji dometi drugih kultura u bliskom kontaktu sa domaćim izvođačima i publikom pružaju pravu sliku recentnih tokova muzičkog života regiona i Evrope.

Festival Espressivo je upravo način da se još intezivnije i kvalitetnije pristupi afirmisanja kulture i umjetnosti i doprinese upoznavanju ciljnih grupa sa savremenim umjetničkim tokovima izvođačke prakse. Kroz koncerte za građanstvo, radionice za učenike i studente, te performansa i okruglih stolova, festival je u potpunosti okrenut svim slojevima društva  zaokružujući tako zahtjeve i usko profilisanih. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.