Muzička akademija

Misija
Misija Muzičke akademije kao obrazovno umjetničke  jedinice je da nastavnim sadržajem,prateći savremene tokove muzičke pedagogije i dostignuća u oblasti muzičke umjetnosti  obrazuje mlade i kvalitetne kadrove, sposobne da umjetničkim radom i muzičkim stvaralaštvom  pomažu razvoj svoje zemlje i regiona u skladu sa savremenim evropskim trendovima.

Misija Muzičke akademije je da širi i unapređuje znanje, učenje i vještine, uz punu otvorenost za saradnju sa sličnim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog i šireg okruženja.

U cilju realizacije svoje misije, Muzička akademija će:

  • Biti orijentisana prema prioritetnim društvenim potrebama vremena u kojem ostvaruje svoju misiju;
  • Biti otvorena za sve studente i osoblje, isključivo na osnovu njihovih zasluga i sposobnosti, bez obzira na njihova politička, religiozna i druga ubjeđenja, rasno, nacionalno ili socijalno porijeklo, ili druge moguće različitosti;
  • Biti posvećena očuvanju i razvoju multikulturalnog i multietničkog društva u Crnoj Gori, definišući svoj razvoj u smjeru regionalne i šire perspektive;
  • Pružati širok spektar studijskih programa u umjetnosti, podržanim efikasnim metodima obučavanja i prenosa profesionalnih znanja i vještina, kao i istraživanjima u skladu sa tekućim stepenom akademskog i kulturnog razvoja;
  • Razvijati permanentno i kontinuirano obrazovanje;
  • Razvijati i promovisati dostignuća istraživanja u naučnim oblastima, kao i dostignuća i kreativnost u oblastima umjetnosti;
  • Biti preduzimljiva u podsticanju društvene i ekonomske primjene vrhunskih dostignuća iz oblasti svoje djelatnosti;
  • Stvarati okruženje podsticajno za razvoj sposobnosti osoblja akademije, polazeći od toga da je to jedan od osnovnih preduslova za uspješno ispunjenje misije.