Muzička akademija

Individualna nastava od 12 aprila 2021. godine izvodiće se na Muzičkoj akademiji
Shodno novim mjerama za zaštitu od Korona virusa, od 12 aprila 2021. godine individualna nastava odvijaće se na Muzičkoj akademiji uz poštovanje svih mjera. 

 

Sekretarijat Muzičke akademije 

Broj posjeta : 34