Muzička akademija

Zbirka kompozicija “BASSONEGRO” za kontrabas autora prof. Senada Gačevića
Zbirka kompozicija “BASSONEGRO” za kontrabas autora prof. Senada Gačevića

Zbirka kompozicija “ BASSONEGRO” za kontrabas autora prof. Senada Gačevića predstavlja novu vrijednost u bogatstvu  muzičke literature kako u Crnoj Gori, tako i  na širem prostoru. Imajući u vidu da je literatura za kontrabas kao solo instrument nedovoljna i često neopravdano izostajala, kompozicije koje su napisane i koje se prvi put prezentuju u Crnoj Gori daju veliki značaj za razvoj ovog instrumenta. Djela koja su pisana za kontrabas solo, kontrabas uz pratnju klavira i kvartet kontrabasa  u prvi plan ističu kontrabas kao solistički instrument, a onda i kao dio kamernog sastava.

Zbirka sadrži „Tri minijature” za kontrabas solo, komad “Il je vedro” za kontrabas i klavir, Sonatu za kontrabas i klavir, komad “ Run Rondo”za kontrabas i klavir, obrade tradicionalnih narodnih pjesama „Hannane”, A kada mi draga dušo”, Razbolje se lijepa Hajrija”, Alka cuka” i aranžmana za djela „Alaturka” Dimitrija O.Golemovića  i polka „Crnogorka” Špira Ognjenovića prilagodjene kvartetu kontrabasa.

Zbirka kompozicija sistematski prati umjetničko – tehnički način sviranja na instrumentu , stoga ona može biti od velike koristi učenicima, studentima i pedagozima  kao dopunska  literatura u procesu njihove permanentne edukacije.

Posebnu zahvalnost dugujem recezentima ove zbirke Franu Kakarigi (solo kontrabasista Orkestra u Granadi - Španija), mr Ljubinku Laziću (vanr.prof. na Fakultetu umetnosti u Nišu i solo kontrabasisti Beogradske filharmonije), mr Fahrudinu Strojilu (solo kontrabasista Sarajevske filharmonije i stručni saradnik na predmetu kontrabas na Muzičkoj akademiji u Sarajevu), a naročito mr Veljku Beleviću (predavač na predmetu kontarabas na Muzičkoj akademiji – Cetinje) koji je pored recezenta bio Urednik i Izdavač – (Centar za regionalnu saradnju) ove zbirke kompozicija.

 

Medijske objave:

https://www.vijesti.me/kultura/534187/kompozicije-za-kontrabas

 

Broj posjeta : 208