Muzička akademija

Muzička akademija suorganizator međunarodne konferencije: Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju
Muzička akademija suorganizator međunarodne konferencije: Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

 

Muzička akademija Univerziteta Crne Gore suorganizator  je "2. Međunarodne umjetničke i znanstvene konferencije:Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju“, koja se održava danas u onlajn formatu. Konferencija se organizuje sa Sveučilištem „Josip Juraj Strossmayer“ i Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Na konferenciji će biti promovisan priručnik koji se bavi ulogom muzike i muzikoterapije u radu sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma, autorke Aleksandre Kardum. Na promociji će govoriti  dr Snježana Dobrota  (Split), dr Anka Jurčević Lozančić (Zagreb) i dr Vedrana Marković (Cetinje).

Cilj konferencije je uspostaviti dijalog stručnjaka koji se bave pitanjima vezanima za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u odnosu na različite aspekte učešća u umjetničkim i kulturnim programima te pitanjima uključivanja osoba s invaliditetom u umjetnost, nauku i vaspitnoobrazovni sistem na svim razinama.

Namijenjena je naučnicima, umjetnicima, vaspitnoobrazovnim ekspertima, i svima koji su u interakciji ili se bave pitanjima osoba s invaliditetom, sa željom da se podstaknu da kroz naučne radove, prikaze dobre prakse ili radionice daju svoj prinos u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom s naglaskom na promovisanje ljudskih prava i nediskriminacije, kao i djelovanja na uklanjanju psiholoških, obrazovnih, obiteljskih, kulturoloških i drugih prepreka za potpunu integraciju i učešće osoba s invaliditetom u umjetničkim, društvenim i kulturnim aspektima života pod jednakim uslovima.


Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/muzicka-akademija-suorganizator-medunarodne-konferencije-osobe-s-invaliditetom-u-umjetnosti-znanosti-odgoju-i-obrazovanju

 

Dokumenti

Broj posjeta : 181

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.