Muzička akademija, 30.09.2019

Erasmus + Konkurs za Muzički konzervatorijum “Đuzepe Tartini”X

Erasmus +

Konkurs za Muzički konzervatorijum “Đuzepe Tartini”

 

Na osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Muzička akademija Univerziteta Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Muzički konzervatorijum “Đuzepe Tartini” u Trstu,  u akademskoj 2019/2020. godini.

Za ovaj poziv dostupne su sljedeće stipendije:

Mobilnost: za studente

Broj stipendija: 4

Trajanje stipendije: studijska godina.

Za prijavu je potrebno podnijeti:

  • Aplikacionu formu (U dodatku)
  • Biografiju
  • Potvrdu o položenim ispitima
  • Ugovor o učenju
  • Motivaciono pismo
  • Dvije preporuke od kojih jedan mentora
  • Snimak kandidata do 25 minuta. Snimak mora uključivati 3 različite epohe, bar jedan virtuozni komad / etidu.
  • Potvrda o poznavanju engleskog jezika

Prateću dokumentaciju potrebno je da potpiše dekan ili prodekan za nastavu.

Napomena: sva dokumentacija se popunjava na engleskom jeziku. Svim zainteresovanim kandidatima koji ne posjeduju snimak biće omogućeno snimanje u koncertnoj sali uz prethodni dogovor sa dekanom i prodekanom za nastavu. S tim u vezi neophodno je što hitnije kontaktirati šefa tonskog studija na mail dn@t-com.me kako bi se napravio adekvatan raspored.

 

 

Dokumentaciju (u jednom pdf fajlu) i snimak  je potrebno poslati na e-mail adrese: bojan.m@ac.me   i bojanmartinovic2@gmail.com . Muzička akademija sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Konzervatorijumu gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti se prijavljuju Konzervatorijumu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan. Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je 5 oktobra 2019 godine do 12 časova.

Dokumenti

Broj posjeta : 1009