Muzička akademija, 26.12.2019

Radionica za darovite učenikeX

Mr Vida Belević viši stručni saradnik  Muzičke akademije – Cetinje je u okviru projekta ,,Muzičke radionice za darovite učenike,, koji je podržan od strane Ministarstva prosvjete održala radionicu na instrumentu klavir.

U radionici su učestvovali učenici osnovnog obrazovanja iz muzičkih škola sa sjevera Republike Crne Gore.Radionica je realizovana u muzičkoj školi u Bijelom Polju.

Broj posjeta : 185