Muzička akademija, 15.11.2020

Muzička akademija dio pilot istraživanja SolfyX

Muzička akademija UCG je na poziv prof. dr Morela Korena sa Bar Ilan Univerziteta u Izraelu prihvatila učešće u pilot istraživanju platforme Solfy, koja može imati značajnu primjenu u nastavi solfeđa, kao pomoć nastavnicima i u samostalnom radu učenika. Uključivanjem u projekat pruža se mogućnost zainteresovanim nastavnicima da, uz slobodan pristup platformi, steknu iskustva i kompetencije u primjeni savremenih tehnologija u nastavi, što predstavlja važnu podršku u trenutnoj situaciji kada se nastava odvija online. Prof. Koren će u sklopu istraživanja održati obuku nastavnika putem Zoom aplikacije.

Koordinatorke ove saradnje su prof. mr Jelena Matinović Bogojević, nacionalna koordinatorka za Crnu Goru u Evropskoj asocijaciji za muziku u školama (EAS) i doc. dr Vedrana Marković, profesorica Solfeđa i Metodike nastave solfeđa na Muzičkoj akademiji. U pilot istraživanje platforme Solfi uključen je velik broj evropskih zemalja.

Zainteresovani nastavnici mogu naći sve neophodne informacije na ovoj stranici.

 Kontakt  solfymontenegro20@gmail.com

 

Medijske objave:

https://www.antenam.net/drustvo/178344-muzicka-akademija-dio-pilot-istrazivanja-solfy

https://fosmedia.me/infos/drustvo/muzicka-akademija-dio-pilot-istrazivanja-solfy

https://www.aktuelno.me/crna-gora/muzicka-akademija-dio-pilot-istrazivanja-solfy/

https://www.portalanalitika.me/clanak/muzicka-akademija-dio-pilot-istrazivanja-solfy

 

Dokumenti

Broj posjeta : 197