RASPORED ISPITA- SEPTEMBARSKI ROK 2021

24.08.2021


MUZIČKA AKADEMIJA - UCG

RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBAR, 2021. GODINE

PREDMET

I ROK

II ROK

Solfeđo

7.septembar

I godina / pismeni 9.00 / OMP i IU

II godina / pismeni 9.30 / OMP i IU

III godina / pismeni 10.00 / OMP i IU

I, II, III godia / usmeni 11.00 / OMP i IU

21.septembar

I godina / pismeni 9.00 / OMP i IU

II godina / pismeni 9.30 / OMP i IU

III godina / pismeni 10.00 / OMP i IU

I, II, III godia / usmeni 11.00 / OMP i IU

Metodika nastave solfedja master/ 10h pismeni, 13h usmeni

Metodika nastave solfedja master/ 10h pismeni, 13h usmeni

Istorija muzike

9.septembar/ 10h

19.septembar/ 10h

Muzički oblici

6.septembar

I, III, V semestar/9,00- pismeni

II, IV, VI semestar/10,00- pismeni

I, II semestar/12,00- usmeni

III, IV semestar/15,00- usmeni

V, VI semestar/17,00- usmeni

20.septembar

I, III, V semestar/9,00- pismeni

II, IV, VI semestar/10,00- pismeni

I, II semestar/12,00- usmeni

III, IV semestar/15,00- usmeni

V, VI semestar/17,00- usmeni

Harmonija sa harmonskom analizom

6.septembar

I, III, V semestar/ 12,30- pismeni

II, IV, VI semestar/ 14,00- pismeni

I, II semestar/ 13,00- usmeni

III, IV semestar/ 16,00- usmeni

V, VI semestar/ 18,00- usmeni

20.septembar

I, III, V semestar/ 12,30- pismeni

II, IV, VI semestar/ 14,00- pismeni

I, II semestar/ 13,00- usmeni

III, IV semestar/ 16,00- usmeni

V, VI semestar/ 18,00- usmeni

Analiza muzičkog djela

3.septembar/ Sve godine/ 9,00

17.septembar/ Sve godine/ 9,00

Kontrapunkt

3.septembar/ Sve godine/ 11,00

17.septembar/ sve godine/ 11,00

Aranžiranje

3.septembar/ Sve godine/ 12,00

17.septembar/ Sve godine/ 12,00

Engleski jezik

I g. 7.septembar/ 8.30h

II g. 6.septembar/ 9.00h

I g. 14.septembar/ 8.30h

II g. 16.septembar/ 9.00h

Klavirski praktikum

7.septembar/ 13h

21.septembar/ 13h

Analiza stilova

9.septembar/ 14h

19.septembar/ 14h

Hor

8.septembar/

Sve godine/ 10,00

22.septembar

Sve godine/ 10,00

Horsko dirigovanje

8.septembar/ Sve godine/ 11,00

22.septembar/ Sve godine/ 11,00

Orkestar

8.septembar/ Sve godine/ 10,00

22.septembar/ Sve godine/ 10,00

Muzička tehnologija

2.septembar/ 9,00

16.septembar/ 9,00

Metodologija naucnog rada

Predaja radova do: 3.septembra

Odbrana rada: 10 septembra

Predaja radova do: 13.septembra

Odbrana rada: 20.septembar

Psihologija

30.avgust/ 17.00h/na FDU

13.septembar/ 17.00h/na FDU

Metodika OMO

7.septembar/ 11h

21.septembar/ 11h

Razvoj muzičkih instrumenata

7.septembar/ 13h

21.septembar/ 13h

Instrumenti,  Kamerna muzika, Korepeticija *svi

/naknadno satnica (u dogovoru sa predmetnim profesorom)

8.septembar / 10h

22.septembar/ 10h

Odbrana diplomskih i specijalistickih  radova

 

22.septembar

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 323

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.