Muzička akademija

Konkurs za mobilnost na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (Muzička akademija i Fakultet likovnih umjetnosti): Rok za prijavu 20. jun 2022
Erasmus + konkurs za Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija

http://www.arts.bg.ac.rs/

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na  Univerzitetu umetnosti u Beogradu u zimskom semestru akademske 2022/23.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i osoblje Muzičke akademije i Fakulteta likovnih umjetnosti UCG.

STUDENTI

Broj stipendija: 2 stipendije u svrhu studiranja

Nivo studija: Osnovne, Master i Doktorske studije

Trajanje mobilnosti: 4 mjeseca (03. oktobar 2022. - 02. februar 2023.)

Oblast studija: Muzika, likovne umjetnosti

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Ugovor o učenju (forma u prilogu) sa listom predmeta koje će student slušati na partnerskom  univerzitetu
 4. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
 5. CV u Europass formatu motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
 7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 8. Kopija pasoša
 9. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 10. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 11. Popuniti aplikacioni formular za studente (u prilogu konkursa)
 12. Umjetnička biografija (protfolio, snimak izvođenja i sl.)

Napomene:

 •  Nije potreban dokaz o znanju engleskog jezika.
 • Studentima se preporučuje da posjete web-sajt univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.
 • Katalog kurseva: http://www.arts.bg.ac.rs/en/international/course-catalogue/

OSOBLJE

Broj i svrha mobilnosti:

mobilnosti u svrhu držanja nastave 4 STA

mobilnosti u svrhu usavršavanja  2 STT

Trajanje mobilnosti: 7 dana (5 radnih dana + 2 dana za put)

Realizacija mobilnosti: zimski semestar 2022/23.

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Akademsko osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching mobility -STA) i stručnog osoposobljavanja (STT)

 1. Plan rada (Mobility agreement)sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan u prilogu konkursa;
 2. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija
 3. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                              

      1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

      2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

      3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

      4)Popunjen aplikacioni formular za zaposlene (nalazi se u prilogu konkursa)

Administrativno osoblje - Mobilnost u svrhu usavršavanja (Training mobility - STT)

 1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan u prilogu konkursa;
 2. CV (u Europass formatu) 
 1. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                                

          1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

          2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

          3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu     

          4) Popunjen aplikacioni formular za zaposlene (nalazi se u prilogu konkursa) 

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 20. jun 2022.godine.

 

Svi potrebni formulari se mogu preuzeti sa linka 

https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=19379&objava_id=143198

Broj posjeta : 84

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.