Muzička akademija

Odbrana master rada kandidata Branka Koprivice
Zakazuje se 

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

za dan 16.06.2022. u 11h  kandidata Branka Koprivice koji će braniti magistarski rad pod nazivom

“Uloga harmoničnog činioca u konstituisanju Šopenovih muzičkih karaktera (na primjeru balada op.23, op.38, op.47, op52 i  etida op.10 i  op.25)”, pred komisijom u sljedećem sastavu:

  1. dr Aleksandar Perunović, mentor
  2. mr Tatjana Krkeljić, predsjednik komisije
  3. mr Bojan Martinović

O b r a z l o ž e nj e:

Kandidat će javno braniti svoj magistarski rad dana 16.06.2022.godine sa početkom u 11,00 časova, u koncertnoj Sali Muzičke akademije na Cetinju. 

Shodno navedenom, riješeno kao u dispozitivu.

Dokumenti

Broj posjeta : 37

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.