Muzička akademija, 16.07.2018

Raspored polaganja prijemnih ispita za studijsku 2018/2019, drugi rok 

 

Raspored prijemnih ispita:


Utorak 17.jul

  • Eksterna matura 10h


 

Srijeda 18.jul


  • Teorija muzike 10h

  • Harmonija 11.30h

  • Muzički oblici 14.00h

  • Instrument 11.30h

 

Četvrtak 19.jul


  • Solfedjo pismeni 10h

  • Klavir OMP 11.30h

  • Solfedjo usmeni 11.30h (najprije instrumentalci, potom OMP po završetku ispita iz Klavira OMP)


 

20.jul Odluka Vijeća I upis