Muzička akademija, 01.07.2019

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA- TEORIJA MUZIKE 1.7.2019.REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA- TEORIJA MUZIKE

 

OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA

PREZIME I IME                                            OCJENA

1. Mićanović Sonja

5

 2. Nedić Milica

5

 3.. Nikolić Isidora

5

 4. Pajić Una

5

 5. Radović Nikoleta

5

6. Sindik Bubanja Sofia

5

 7. Skrobanović Nevena

5

 8. Kovačević Nikola

4

 9. Musić Anita

4

 1O. Mirjančić Goran

2

 11. Stevović Anđela

2

IZVOĐAČKE UMJETNOSTI

R.B.

PREZIME I IME- instrument

OCJENA

1.

DREKALOVIĆ IVA- klavir

5

2.

GAJIĆ MARIJA- klavir

5

3.

HUTER VIKTOR- violina

5

4.

IVANOVIĆ IVA- klavir

5

5.

JARAMAZ MILENA- violina

5

6.

MILADINOVIĆ FILIP- gitara

5

7.

MIHAILOVIĆ NINA- klavir

5

8.

LUKIĆ NIKOLA- truba

5

9.

PERUNIČIĆ ELENA- viola

5

10.   FRANETA KSENIJA- flauta

   4

 

11.

PEŠIĆ LJUBICA- klavir

3

         

 

Broj posjeta : 944