Muzička akademija, 08.07.2019

RASPORED POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITA II upisni rok 2019 

RASPORED POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITA II upisni rok 2019

 

 

 

Srijeda 10.jul 2019.

 

DIFERENCIJALNI ISPITI                 

09,00

TEORIJA

10,00

SOLFEĐO

12,00- pismeni

14,00- usmeni (Izvođačke umjetnosti)

15,30- usmeni (Opšta muzička pedagogija)

KLAVIR (Opšta muzička pedagogija)

14,00

 

 

Četvrtak 11.jul

 

INSTRUMENT

10,00

HARMONIJA

13,00

MUZIČKI OBLICI                             

15,00

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 635