Muzička akademija, 10.07.2019

VAŽNO OBAVJEŠTENJEX

Studenti svih nivoa studija koji ne regulišu svoj status u skladu sa ugovorom o studiranju u periodu do okoncanja upisa u studijsku 2019/20. biće ispisani sa MUZIČKE AKADEMIJE, Univerzitet Crne Gore.

UPRAVA MUZIČKE AKADEMIJE

Dokumenti

Broj posjeta : 556