Muzička akademija, 10.07.2019

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTEObavještavaju se svi studenti osnovnih, specijalističkih i magistarskih koji su upisani prije  stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, da imaju pravo da završe studije prema studijskom programu koji je važio u vrijeme upisa, 
po zakonu po kojem su upisani, najkasnije  do kraja studijske 2020/21. godine (član 8 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju).

Broj posjeta : 518