Muzička akademija, 30.08.2019

REZULTAT ELIMINATORNOG TESTA - TEORIJA MUZIKE avgust 2019 

 

KONAČNI REZULTAT PRIJEMNOG ISPITA

NA STUDIJSKOM PROGRAMU – IZVOĐAČKE UMJETNOSTI – OMP

AVGUST, 2019.

 

                                                                                    TEORIJA MUZIKE

 

 

KANDIDAT

REZULTAT

1.Staša Jovović, viola

5

2.Milica Vukčević , violin

4

3.Danijel Rovčanin, klarinet

2

4.Pilica Emil, harmonika

3

5.Milijan Raković, harmonika

4

6.Vasilije Đurovic, klavir

5

7. Tofčević Marija, flauta

5

8. Anđela Stevović

1

 

Kandidati zaključno sa rednim brojem 7 su stekli pravo daljeg polaganja prijemnog ispita.

Kandidat pod rednim brojem 8 nije stekao pravo daljeg polaganja prijemnog ispita.

Broj posjeta : 512