Muzička akademija, 25.05.2020

Raspored polaganja ispita u junskom rokuRASPORED POLAGANJA ISPITA

U JUNSKO / JULSKOM ISPITNOM ROKU 2019/20.g

 

 

PRVI ROK

 

 

 

10.06.             

09.00 – Solfeđo, II godina, IO pismeni

11.00 – Solfeđo, III godina, IO pismeni

12.00 – Tematski seminar iz Solfeđa, I godina OMP

13.00 – Solfeđo, I godina,IO pismeni

15.00 – Solfeđo, IO usmeni po dogovoru za sve godine

15.00 - Muzička tehnologija IV godina , svi st.programi

16.30 – Metodika nastave solfeđa, III godina

09.00 – Metodika OMOII godina    

 

 

11.06.             

09.00 – Solfeđo, II godina, OMP, pismeni

11.00 – Solfeđo, III godina, OMP, pismeni

12.00 – Metodika nastave solfeđa, specijalističke studije

13.00 – Solfeđo, I godina, OMP, pismeni

15.00 – Solfeđo, sve godine OMP, usmeni po dogovoru

09.00 – Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva, I i II godina (klavir, gitara, harmonika)

11.00 – Metodika nastave klavira, magistarske studije

12.00 – Metodika nastave klavira, specijalističke studije

13.00 – Metodika nastave instrumenta, III godina

10.00 - Metodika OMO III godina

 

12.06.             

09.00 - Gitara i harmonika, sve godine

10.00 – Korepeticija

14.00 – Horsko dirigovanje, sve godine

15.00 - Duvački instrumenti, sve godine

                       

13.06.             

10.00 – Crnogorska muzika

10.00 – Metodologija naučnog rada

11.00 – Metodika nastave duvačkih instrumenata, III i IV godina

12.00 – Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva, I godina (gudači, duvači)

14.00 – Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva, II godina (gudači, duvači)

 

15.06.              09.00 – Engleski jezik, I godina

14.30 – Engleski jezik, II godina

10.00 – Analiza stilova, IV godina

13.00 – Istorija muzike, III godina

 

16.06.             

09.00 – Istorija muzike, I godina

12.00 – Istorija muzike, II godina

                       

17.06.             

09.00 – Kontrapunkt, I i II godina, pismeni (usmeni po dogovoru)

12.00 – Aranžiranje, III i IV godina, pismeni (usmeni po dogovoru)

10.00 - Gudački instrumenti, sve godine

 

18.06.             

10.00 – Analiza muzičkog djela, I godina

13.00 – Analiza muzičkog djela, II godina

15.00 – Analiza muzičkog djela, III godina

11.00 – Muzički oblici, I i II godina, pismeni (usmeni po dogovoru)

13.00 - Muzički oblici, III godina

 

19.06.             

10.00 – Klavirski praktikum

10.00 - Orkestar, sve godine

 

20.06.             

10.00 - Harmonija, I, II, III godina, pismeni (usmeni po dogovoru)

10.00 - Kamerna muzika - svi ansambli u terminima po dogovoru sa svojim profesorima

 

22.06.             

10.00 - Klavir

12.00 - Muzički oblici, III godina

 

23.06.            

10.00 - Hor sa osnovama vokalne tehnike, sve godine                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGI ROK

 

 

 

24.06.              09.00 – Solfeđo, II godina, IO pismeni

                        11.00 – Solfeđo, III godina, IO pismeni

                        13.00 – Solfeđo, I godina, IO pismeni

                        15.00 – Solfeđo, IO usmeni po dogovoru za sve godine

                        15.00 - Muzička tehnologija IV godina , svi st.programi

                        16.30 – Metodika nastave solfeđa, III godina

                        09.00 – Metodika OMO II godina   

 

25.06.              09.00 – Solfeđo, II godina, OMP, pismeni

                        11.00 – Solfeđo, III godina, OMP, pismeni

                        13.00 – Solfeđo, I godina, OMP, pismeni

                        15.00 – Solfeđo, sve godine OMP, usmeni po dogovoru

                        09.00 – Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva, I i II godina (klavir, gitara, harmonika)

                        11.00 – Metodika nastave klavira, magistarske studije

                        12.00 – Metodika nastave klavira, specijalističke studije

                        13.00 – Metodika nastave instrumenta, III godina

                        10.00 - Metodika, OMO III godina

                        11.00 - PsihologijaII

 

26.06.              09.00 - Gitara i harmonika, sve godine

                        10.00 – Korepeticija

                        14.00 – Horsko dirigovanje, sve godine

                        15.00 -  Duvački instrumenti, sve godine

                                               

27.06.              10.00 – Crnogorska muzika

                        10.00 – Metodologija naučnog rada

                        11.00 – Metodika nastave duvačkih instrumenata, III i IV godina

                        12.00 – Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva, I godina (gudači, duvači)

                        14.00 – Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva, II godina (gudači, duvači)

 

29.06.              09.00 – Engleski jezik, I godina

                        14.30 – Engleski jezik, II godina

                        10.00 – Analiza stilova, IV godina

                        13.00 – Istorija muzike, III godina

                        10.00 - Psihologija

 

30.06.              09.00 – Istorija muzike, I godina

                        12.00 – Istorija muzike, II godina

                                               

01.07.              09.00 – Kontrapunkt, I i II godina, pismeni (usmeni po dogovoru)

                        12.00 – Aranžiranje, III i IV godina, pismeni (usmeni po dogovoru)

                        10.00 - Gudački instrumenti, sve godine

 

02.07.              10.00 – Analiza muzičkog djela, I godina

                        13.00 – Analiza muzičkog djela, II godina

                        15.00 – Analiza muzičkog djela, III godina

                        11.00 – Muzički oblici, I i II godina, pismeni (usmeni po dogovoru)

                        13.00 - Muzički oblici, III godina

 

03.07.              10.00 – Klavirski praktikum

                        10.00 - Orkestar, sve godine

                       

04.07.              10.00 - Harmonija, I, II, III godina, pismeni (usmeni po dogovoru)

                        10.00 - Kamerna muzika - svi ansambli u terminima po dogovoru sa svojim profesorima

 

06.07.              10.00 - Klavir

                        12.00 - Muzički oblici - III godina

 

07.07.              10.00 - Hor sa osnovama vokalne tehnike, sve godine       

Dokumenti

Broj posjeta : 586