Muzička akademija, 10.07.2020

Magistarski rad/ Marija Đuranović/ Muzička akademijaZakazuje se javna odbrana magistarskog rada Đuranović Marije, studenta postdiplomskih studija na Muzičkoj akademiji na Cetinju, za dan 20. jul 2020.godine, sa početkom u 12,00 časova, u koncertnoj  Sali Muzičke akademije  na Cetinju.

 

TEMA MAGISTARSKOG RADA

Violinske sonate Sergeja Prokofjeva u razvoju ruskog i  sovjetskog violinizma XX vijeka

 

Magistarski rad braniće pred Komisijom u sastavu:

 

  1. mr Tatjana Krkeljić, Muzička akademija, Cetinje, predsjednik,
  2. mr Vujadin Krivokapić, Muzička akademija, Cetinje, mentor
  3. mr Miran Begić, Muzička akademija, Cetinje, član
  4. mr Oleksiy Molčanov, Muzička akademija, Cetinje, član
  5. mr Mikhail Bereznitsky, Muzička akademija, Cetinje, član
Broj posjeta : 133