Medicinski fakultet, 30.01.2020

Usmeni ispit u I roku: osvojeni poeniPoeni osvojeni na završnom usmenom ispitu (maksimalno 40) u I roku:

1) Ernad Spahić - 5

2) Marija Perošević - 5

3) Amela Kondo - 10

4) Milica Vučković - 26

5) Eldina Banda - 35

6) Valentina Bubanja - 25

7) Slađana Jokić - 40

8) Tijana Rakonjac - 30

Broj posjeta : 304