Fakultet dramskih umjetnosti, 27.03.2018

Realizovana prva faza projekta međunarodne kreditne mobilnosti sa Univerzitetom MaderaNa osnovu interinstitucionalnog ERASMUS ugovora između Univerziteta Madere, Funšal, Portugal i Univerziteta Crne Gore realizovan je prvi dio ICM (International Credit Mobility) projekta koji se bavi istraživanjem i analizom komparativne prakse kulturnog turizma u Crnoj Gori i autonomnoj regiji Madera, Portugal.

Predstavnici Fakulteta dramskih umjetnosti – Cetinje van. prof Janko Ljumović i doc. dr Edin Jašarović boravili su na Univerzitetu Madere u Funšalu u vremenskom intervalu od 1. marta do 15. marta 2018. g. i tokom svoje posjete uspješno realizovali nastavu u okviru planiranog rasporeda predavanja na Fakultetu za umjetnost i humanistiku kao i na odsjeku Ekonomskog fakulteta za regionalnu ekonomiju, Univerziteta Medere. Tokom svog boravka predstavnici FDU - Cetinje, analizirali su pretpostavke za razvoj kulturnog turizma i razmjijenili akademska iskustva koja se tiču različitih metodoloških okvira koji se koriste za  istraživanja i za sektorsku analizu kulturnog turizma.     

Glavni cilj ove međunarodne razmjene  i projekta je uspostavljenje dublje saradnje u polju istraživanja kulturnog turizma kao važne komponente strateških, razvojnih, strukturalnih i intersektorskih politika u obje zemlje. Nastavak razmjene obuhvata i gostovanje profesora sa Univeriteta Madere, konkretnije prof. dr Antonia Manuela Martinsa de Almeide koji trenutno boravi u Crnoj Gori i koji je imao prilike da  predaje i da se upozna sa nastvnim programima Fakulteta dramskih umjetnosti – Cetinje, zatim Fakulteta likovnih umjetnosti i Fakultetom za turizam i hotelijerstvo iz Kotora, Univerziteta Crne Gore. U toku narednog mjeseca  studenti Univerziteta Crne Gore imaće priliku da slušaju predavanja prof. dr Marie Terese Duarte de Jesus Gonçalves do Nascimento i upoznaju se sa aspektima razvoja turizma zasnovanog na promociji literature i književnog stvaralaštva.

U daljem razvoju projekta planirane su različite aktivnosti koje obuhvataju prezentaciju zemalja u formi dana kulturne baštine, objavu istraživačkih članaka, razvoj upitnika koji će služiti za statističku i ekonometrijsku analizu kulturnog turizma kao i pisanje ekspertskog izvještaja koji može poslužiti za strateški razvoj sektora u narednom periodu.