Elektrotehnički fakultet, 22.11.2018

Termin kolokvijumaKolokvijum ce se odrzati u ponedeljak, 26.11.2018., sa pocetkom u 16h, u sali 106.

Studenti su duzni da kod sebe imaju identifikacioni dokument (indeks ili licnu kartu). U suprotnom im nece biti dozvoljeno polaganje.