Elektrotehnički fakultet, 17.11.2017

Termin kolokvijumaKolokvijum ce se odrzati u ponedeljak, 20.11.2017., u sali 106, sa pocetkom u 14h.

Studenti su duzni da kod sebe imaju identifikacioni dokument (indeks ili licnu kartu). U suprotnom im nece biti dozvoljeno polaganje.