Elektrotehnički fakultet, 07.09.2020

Polaganje ispita u septembarskom rokuStudenti koji su prijavili polaganje ispita u septembarskom roku u ispitnom terminu će moći polagati završni ispit i/ili kolokvijum. Radi evidencije i formiranja grupa za polaganje svi zainteresovani studenti treba da dođu u utorak 8.09.2020. godine u salu 106 u 17h. U tom terminu će se polagati pismeni dio završnog ispita.

Broj posjeta : 262