Studentske organizacije
Na Elektrotehničkom fakultetu postoji više studentskih organizacija koje doprinose poboljšanju studentskog života i koje se bave studentskim pitanjima i rješavanjem studentske problematike.

Savez studenata Elektrotehničkog fakulteta

Savez studenata Elektrotehničkog fakulteta (SSETF) je matična organizacija koja se bavi studentskim pitanjima i rješavanjem studentske problematike na nivou Elektrotehničkog fakulteta. SSETF čini 10-12 članova na čelu sa studentskim povjerenikom, kojeg biraju studenti svake druge godine. Studentski povjerenik, zajedno sa još 8 članova iz Saveza studenata su ujedno i članovi Vijeća Elektrotehničkog fakulteta gdje štite prava i interese svojih studenata i predstavljaju svoje koleginice/kolege sa sva tri studijska programa (ETR, EA, SPR). Takođe, SSETF je organizator Elektrijade, događaja koji okuplja skoro 2000 studenata iz regiona.

Trenutni predsjednik SSETF-a je Nemanja Vojvodić (tel: +382 67 673683, mail: nemanjavojvodic@gmail.com)

Studentski odsjek IEEE Crne Gore

Studentski odsjek instituta inženjera elektrotehnike i elektronike Crne Gore (eng. Institute of Electrical and Electronics Engineers Student Branch Montenegro), skraćenica IEEE Montenegro SB je naučno-obrazovna organizacija sa ciljem usavršavanja studenata i saradnje sa privredom. Osnovni ciljevi ove organizacije su:

  • naučno-istraživački rad,
  • saradnja sa privredom,
  • organizovanje naučnih skupova, konferencija i seminara,
  • slanje studenata na stručno usavršavanje,
  • publikovanje stručnih materijala iz oblasti elektrotehnike,
  • organizovanje takmičenja u nauci,
  • usavršavanje studenata kroz laboratorijsku praksu,
  • uspostavljanje kontakata sa kompanijama/institucijama i slanje studenata na volonterski rad ili neki drugi vid usavršavanja,
  • uspostavljane saradnje sa ostalim organizacijama koje imaju slične ciljeve.

Web adresa organizacije je www.ieeesb.ac.me.

EESTEC LC Podgorica

Lokalni komitet u Podgorici je nevladina, neprofitabilna studentska organizacija (EESTEC LC Podgorica). Cilj EESTEC LC Podgorica je unapređenje komunikacije i saradnje između studenata i fakulteta, povezivanje studenata sa privrednim subjektima, stručno usavršavanje i upoznavanje sa praktičnim izazovima inženjerskog poslovanja, upoznavanje drugih kultura, naroda, razvijanje međunarodnih kontakata kao i unapređenje studentkog organizovanja i života uopšte. Takođe, organizovanjem motivacionih vikenda,doprinosimo poboljšanju studentskog života gdje studenti mogu da se opuste uz dobro društvo i odličnu atmosferu koju godinama ova organizacija postiže.

Web adresa organizacije je www.eestec.me, a Facebook strana je EESTEC LC Podgorica.

BEST LG Podgorica

BEST (Board of European Students of Technology) Podgorica predstavlja grupu studenata Univerziteta Crne Gore koji su u toku 2011-te godine aplicirali za osnivanje lokalne grupe BEST-a na Univerzitetu Crne Gore. Nakon BEST-ove ocijene aplikacija početkom avgusta 2011. godine, dobili smo status Posmatračke grupe što je bio tek prvi stadijum od tri u dobijanju punopravnog članstva. Naša aplikacija je bila druga najbolje ocijenjena od 8 Univerziteta koliko ih je apliciralo za status Posmatračke grupe a samo su 3 grupe dobile status Posmatračke. Sticanjem statusa Posmatračke grupe, studenti Univerziteta Crne Gore stekli su pravo da učestvuju u BEST programima, kursevima, praksama i razmjenama studenata već od decembra 2011. godine.

BEST Podgorica trenutno okuplja oko tridesetak članova koji imaju želju da steknu nova znanja i iskustva i rade kao dio većeg tima kao što je BEST.

Web adresa organizacije je www.best.ac.me, a Facebook strana je BEST Podgorica.

Studentsko sportsko društvo INŽENJER

Studentsko sportsko društvo INŽENJER osnovano je kao društvo studenata Elektrotehničkog fakulteta. Osnovna djelatnost društva je oživljavanje sportskog života na fakultetu, kao i na Univerzitetu Crne Gore u cjelini. Društvo za realizaciju svojih projekata i za funkcionisanje ima punu podršku rukovodstva fakulteta kao i Studentskog vijeća Elektrotehničkog fakulteta.

Studentsko sportsko društvo INŽENJER bavi se organizacijom sportskih manifestacija na nivou fakulteta, kao i organizacijom učešća ekipa sa našeg fakulteta na nacionalnim Univerzitetskim šampionatima, kao i na susretima studenata elektrotehnike iz regiona – Elektrijadama, kao i organizacijom tribina na temu sporta.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.