Misija
Misija Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici, kao obrazovno-naučne jedinice, je da nastavnim sadržajem, primjenom savremenih metoda tehnike i edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti tehničkih nauka (područje elektrotehnike i računarstva), sposobne da kreativnim radom pomažu razvoj svoje zemlje i regiona u skladu sa savremenim evropskim trendovima. Misija Elektrotehničkog fakulteta je u potpunoj saglasnosti sa misijom Univerziteta Crne Gore.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.