Elektrotehnički fakultet

Konačni rezultati ispita u januarskom ispitnom roku
U prilogu su konačni rezultati ispita. Studenti treba da provjere upisane poene za svaki oblik provjere znanja. Eventualne primjedbe poslati na mail vladanra@ucg.ac.me najkasnije do 01.02.2021 godine do 12h. Nakon isteka ovog termina izmjena podataka neće biti moguća.

Dokumenti

Broj posjeta : 187